Vi i styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Ida Svensson tel. 0735-320865, e-post: favorit_83@hotmail.com

Vice ordförande

Sofia Berggren tel. 0705-874476, e-post: Berggren_sofia@hotmail.com

Kassör

Ingvar Hermansson tel. 0512-50935, e-post: ingvarhermanssonvetpraktik@swipnet.se

Sekretarare

Bengt-Åke Jansson tel. 0512-50121, e-post: bengtake.jansson@glocalnet.net

Styrelseledamöter

Lars-Göran Andersson tel. 0703-201944, e-post: 52086andersson@telia.com

Annika Didriksson tel. 0702-930702, e-post: a_didriksson@hotmail.com