Fågelbordsinventering

Vill du vara med och inventera fåglar i vår kommun?

Har du ett genuint fågelintresse eller vill du lära dig mer om dessa djur som kan flyga?

Denna vinter var det sju personer som räknade fåglarna utanför deras fönster. Det blir spännande att se vilka arter som utmärker sig detta år. Fågelmat inhandlade de anmälda gemensamt och vid ett

tillfälle ”lagade” det maten tillsammans, se bilden.

Hemgjord fågelmat och gott sällskap.

Hemgjord fågelmat och gott sällskap.
Foto: Ingvar Hermansson