Fågeltabell nr 1

Tabell 1.

 

Totala antalet arter:

 

Fågelart Antal fågelbord (9)
1 Björktrast          2
2 Blåmes          9
3 Bofink          3
4 Domherre          8
5 Duvhök          1
6 Entita          8
7 Gråsiska          3
8 Gråsparv         2
9 Grönfink        6
10 Gröngöling          1
11 Grönsiska          3
12 Gulsparv          6
13 Gärdsmyg          1
14 Järnsparv          1
15 Kaja          3
16 Kattuggla          2
17 Koltrast          6
18 Korp          2
19 Kråka          2
20 Nötskrika          3
21 Nötväcka          7
22 Ormvråk          1
23 Pilfink          8
24 Rödhake          2
25 Skata          7
26 Sparvhök          4
27 Spillkråka          1
28 Steglits          5
29 Stenknäck          1
30 Stjärtmes          2
31 Större hackspett          7
32 Svartmes          2
33 Sånglärka          1
34 Talgoxe          9
35 Tofsmes          2
36 Trädkrypare          3
37 Turkduva          1