Fågeltabell nr 2

 

ökn/minskning
Art Antal Art Antal jfrt med 2013
1 pilfink 247 1 talgoxe 157 484 minskat
2 talgoxe 98 2 pilfink 140 062 ökat
3 blåmes 81 3 blåmes 102 980 minskat
4 gulsparv 71 4 gulsparv 73 212 ökat
5 grönfink 61 5 domherre 71 621 ökat
6 domherre 57 6 koltrast 53 383 ökat
7 entita 37 7 grönfink 44 646 minskat
8 skata 24 8 skata 41 194 ökat
9 grönsiska 21 9 kaja 30 098 ökat
9 nötväcka 21 10 gråsparv 28 667 ökat
11 koltrast 20 11 grönsiska 23 335 ökat mycket
12 kaja 16 12 nötväcka 22 757 minskat
12 steglits 16 13 sidensvans 20 050 ökat mycket
14 bofink 15 14 gråsiska 18 143 minskat
15 svartmes 14 15 st hackspett 14 740 ökat
I fågelbordsinventeringen vintern 2013-2014 har följande personer
deltagit.De ska alla ha ett stort tack för observationer som kan glädja andra.
Kent Hallin Främmestad, Viveka Wall Främmestad, Pia Funke Malma,
Kerstin och Jan-Olof Johansson Eklanda, Bengt-Åke Jansson Bäreberg
Ingvar Hermansson Nossebro, Kerstin Edlund Nossebro, Birgitta och Lars
Nygren Lekåsa samt Lena Byström Nossebro.
Även ett stort tack vill vi rikta till Bengt Johansson klimatobservatör i Gen-
dalen som bistått oss med väderfakta till denna rapport. Han säger:Beskedlig
november och höst! Milt och blött decemberväder! Månaden inleddes med delvis lite
vinter o snö. Månaden medeltemperatur blev den näst högsta under 52 år. Två stabila
perioder i januari! Den stabila och milda perioden som inleddes redan den 14 dec kom
att bestå ända fram till och med den 11 jan, 4 veckor utan frost vid denna årstid är
verkligen ett unikt rekord. Efter den 12 jan fick vi en lika staabil period fast nu rent omvänt,
med frost utan plusgrader månaden ut. Minimal vinter i februari!