Protokoll från årsmötet

Protokoll vid Essungabygdens årsmöte den 13/3 2014   1. Lena  Byström hälsade alla välkomna 2. Till ordförande valdes Lena Byström 3. Till sekreterare valdes Bengt-Åke Jansson 4. Till justerare valdes Annika Didriksson och Birgitta Odby Jansson 5. Angående frågan om årsstämmans behöriga utlysande. Mötet ansåg stämman behörigt utlyst. 6.  Lena Byström läste upp verksamhetsberättelsen som […]

Läs mer