Ekologisk är logiskt!

Idag är det stora debatter om ekologisk mat. Vi blir mer och mer medvetna om vad vi stoppar i oss och även effekterna från odlingen/tillverkningen av de varor vi inhandlar. Vid en undersökning av frukt hittades det spår av bekämpningsmedel i 9 av 10 frukter. Danska livsmedelsverket rekommenderar gravida kvinnor och småbarn att välja ekologiska frukter för att undvika bekämpningsmedlen. Upp till 12 olika preparat har av Livsmedelsverket hittats i enskilda frukter. Tester som gjorts i EU har hittat 29 olika kemikalier i ett prov. I vindruvor, som är en av de mest besprutade råvarorna som finns, har det hittats 51 olika kemikalier.

Vilka varor är de största bovarna?

Vilka varor är de största bovarna?

Man kan inte helt veta hur mycket det finns i just den varan man köper, utan test, och oftast ligger det troligen under EU:s gränsvärden, dock blandar man ju ofta grönsaker och andra råvaror och dessa tillsammans kan innehålla kemikalier som överstiger de gränsvärdena. De kan också innehålla olika kemikalier som tillsammans kan skapa förstärkta eller nya negativa effekter så som cancerframkallande eller hormonstörande ämnen. Dessa gifter är dåliga för vår hälsa och dåligt för omgivningen och arbetarna där råvarorna produceras. Det är faktiskt mer miljövänligt att köpa ekologiska tomater från Spanien än att köpa konventionellt odlade från Sverige. Trots långa transporter är det bättre för miljön!

Det finns varor som är värre än andra så som exempelvis kaffe, kött, vindruvor och bananer. Visst är det något dyrare med ekologiska varor än de konventionella, vilket egentligen borde vara tvärtom ifall producenterna tagit med konsekvenserna av giftutsläppen i beräkningarna. Dock kan man fundera över om de kostnaderna för ekologiska varor är viktiga när kroppen börjar protestera mot giftintaget och vi utvecklar sjukdomar så som bland annat diabetes, allergier, fetma och stroke. Vill ni veta mer om detta så kolla Tips och länkar där finns bland annat artiklar om samband mellan sjukdomar och miljögifter. Kött är en av de största miljöbovarna! Det innefattar allt från djurens foderproduktion tills det att köttet ligger i kylskåpet hos konsumenten. Djurindustrin bidrar med 15% av de globala utsläppen av växthusgaser. Djurens foder består till stor del av soja som framställs på stora plantager. Dessa plantager tränger undan de naturliga skogarna och de arter som lever där. De tränger även undan småbönder som förlorar sin mark och tvingas flytta. Plantagen besprutas med miljögifter som rinner ut i närliggande vatten och förgiftar marken och även människor och djur som bor i närområdet. Enligt livsmedelsverket finns det inga hälsomässiga skäl till att äta så mycket kött som vi gör idag, snarare rekommenderar dom att man drar ner på köttkonsumtionen!

Vi är en del av det stora hela!

Vi är en del av det stora hela!

Vi har alla ett val! Det är vi konsumenter som styr utbudet! Vi väljer alla vilka varor vi köper och då också konsekvenserna av den varan. Det ansvaret ligger hos oss! Som man sår får man skörda- det går bra att klaga på att regnskogen försvinner och att skänka pengar dit så länge man fortfarande kan äta köttet som framställs genom att plantera sojapalmer där regnskogen en gång stod… blir lite motsägelsefullt väl? Vi kan välja att ta ansvar för våra handlingar och se oss som en del av det stora, snarare än herren på täppan!

Vill Du veta hur stort avtryck Du gör på jorden genom Ditt sätt att leva? Prova WWF:s test –> Ekologiska fotavtryck